Home / Bestuurs wissel Jeu de Boules De Zilveren Kogels 06-05-2024 7

Search in this set

Nieuw bestuur voor Jeu de Boules vereniging “de Zilveren Kogels” in Ooij Op maandag 6 mei j.l. werd bij de Jeu de Boules vereniging de Zilveren Kogels in Ooij een extra Algemene Ledenvergadering ingelast vanwege een bestuurswisseling. De bestuursleden Wim Heinen (voorzitter), Herman de Haas (secretaris), Jan Pauls (penningmeester), Anny Basten (algemeen bestuurslid) en Wim de Haas (algemeen bestuurslid), hebben zich jarenlang volop ingezet voor de Jeu de Boules vereniging de Zilveren Kogels in Ooij. De tijd was en vonden zij nu rijp voor een voltallig nieuw bestuur. Zij hebben o.l.v. aftredend voorzitter Wim Heinen, tijdens de ingelaste ledenvergadering op 6 mei, het stokje overgegeven aan vijf kandidaat-bestuursleden. De toetredende bestuursleden, unaniem gekozen, zijn Marianne van Thiel (1 e voorzitter), Sophia de Vocht (1e secretaris en 2e voorzitter), Ria Derksen (1e penningmeester), Anneke Koppers (2 e penningmeester en algemeen bestuurslid) en Trix Gerritsen (2e secretaris en algemeen bestuurslid). De kersverse nieuwe voorzitter van de Zilveren Kogels uit Ooij, Marianne van Thiel, nam de voorzittershamer van de afgetreden voorzitter Wim Heinen over en sprak voor elk aftredend bestuurslid een toepasselijk persoonlijk dankwoord uit. Aansluitend gaf zij hen, als dank voor de jarenlange inzet, een mooie attentie in de vorm van een cadeaubon. In het bijzonder was er volop aandacht voor de broers Wim de Haas en Herman de Haas. Al bij de oprichting van de vereniging in 1997 waren beiden betrokken en van meet af aan lid/bestuurslid. Zij hebben zich met verve 26 jaar voor de Zilveren Kogels ingezet. Al met al heel wat jaren! Als dank hiervoor werden zij beloond met het erelidmaatschap van de Jeu de Boules vereniging de Zilveren Kogels in Ooij.